OFERTA KIEROWANA DO RODZICÓW:

 • Konsultacje medyczne, psychologiczne, pedagogiczne
 • Diagnostyka i leczenie farmakologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD
 • Warsztaty dla rodziców dzieci z trudnymi zachowaniami
 • Poradnictwo telefoniczne ( jeśli nie będziemy w stanie pomóc, skierujemy Państwa do innych instytucji
  oraz udzielimy niezbędnych informacji)

  OFERTA PRZEZNACZONA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • Grupy terapeutyczne dla dzieci z ADHD i ODD
 • Grupy terapeutyczne dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami
 • Grupy rozwojowo - terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ( zajęcia sportowe, plastyczne )
 • Grupy dla nastolatków - trening zastępowania agresji ( ART)

  - trening umiejętności społecznych
  - trening kontroli złości
  - trening wnioskowania moralnego

 • Terapia grupowa dla nastolatków
 • Letnie obozy terapeutyczne dla dzieci z ADHD i ODD


  OFERTA KIEROWANA DO WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, KURATORÓW RODZINNYCH, PRACOWNIKÓW ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH:

 • Szkolenia, warsztaty, wykłady dotyczące zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ( ADHD ), opozycyjno-buntowniczych zaburzeń zachowania (ODD ) występujących u dzieci i młodzieży, metod pracy i postępowania z dzieckiem z ADHD, ADD, ODD, CD, zespołem Tourette'a, autyzmem dziecięcym, zespołem Aspergera, prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci z ADHD i ODD

 • Konsultacje dla psychologów i pedagogów szkolnych w zakresie tworzenia systemu pomocy dziecku
  z ADHD i ODD na terenie szkoły

 • Konsultacje dla nauczycieli świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych

 • Konsultacje dla nauczycieli przedszkoli w zakresie pracy z dziećmi z grup ryzyka trudnych
  zachowań ( ADHD, zachowań opozycyjno-buntowniczych )

 • Poradnictwo telefoniczne (jeśli nie będziemy w stanie pomóc, skierujemy Państwa do innych instytucji
  oraz udzielimy niezbędnych informacji )