Celem Pomorskiego Ośrodka Edukacyjno - Terapeutyczno - Artystycznego POETA jest objęcie fachową pomocą możliwie jak największej grupy dzieci z problemami wieku rozwojowego , ich rodzin oraz osób z nimi pracujących.

Zależy nam na tym, żeby stawiana diagnoza była rzetelna i pełna, a jej postawienie wiązało się z kompleksowym systemem pomocy. Dzięki współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin - lekarzami, psychologami, pedagogami, logopedami - oferujemy kompleksowe poradnictwo, terapię dla dzieci i młodzieży, szkolenia.

Ważne jest dla nas otoczenie opieką całej rodziny- kompleksowy system pomocy: edukacja w zakresie pracy i sposobów radzenia sobie z zachowaniami problemowymi dzieci. Walczymy z dyskryminacją i nietolerancją oraz przeciwdziałamy naznaczeniu społecznemu.