Droga do diagnozy adhd cz1.pdf
    Droga do diagnozy adhd cz2.pdf
    Dziecko nadpobudliwe w szkole.pdf
    Dziecko z zespołem adhd w szkole.pdf
    Metody nauczania dzieci z zespołem adhd.pdf
    Pozytywne motywowanie jako metoda pracy.pdf
    Sytuacja rodzicow dziecka z adhd.pdf
    Rola specjalistów w diaagnozowaniu dzieci z zespołem adhd.pdf
    Psychoedukacja_rodziców.pdf